GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI

                  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

                 

 

flag.png

Sahovat

Sahovat g'o'za navi - C-417 g'o'za liniyasidagi tolaning uzunligi va mikroneyr belgilariga aloqador lokuslarni Markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasi asosida, DNK markerlari (NAU2277) yordamida mahalliy Mehnat g'o'za naviga introgressiya qilish orqali yaratilgan.

Mehnat navi xususiyatlari

Sahovat xususiyati