GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI

                  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

                 

 

flag.png

Xodimlar

Rahbar:

Mirzayoqubov K. E.
Kichik ilmiy xodim

 

Xodimlar:

Mirzayoqubov K. E.
Kichik ilmiy xodim

Yorkulov T. P.
Mutaxassis (1 daraja)

Mamanazarov Sh. I.
Mutaxassis (1 daraja)

Muhammadov Y. A.
Stajyor-tadqiqotchi

Ashurova G. Yu.
1- toifali Laborant.

Paxradinova G. S.
Laborant.