GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI

                  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

                 

 

flag.png

Xizmatlar

O'SIMLIKLARDA DNK BARKODLASH

O'simliklardan genom DNK ajratiladi;

Gen-markerlari bilan PZR tahlil qilinadi;

O'simliklarning turlari molekulyar tasdiqlanadi;

Qishloq xo'jalik ekinlari navlarinining  genetik pasporti ishlab chiqiladi.

1

FITOPATOGENLARNI MOLEKULYAR MONITORING QILISH

Patogenlardan monokultura ajratiladi;

Patogenlardan genom DNK ajratiladi;

Spetsifik gen-markerlari bilan PZR tahlil qilinadi;

Patogenlarning turi (shtamm, rasa va h.k.) aniqlanadi.

2