GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI

                  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

                 

 

flag.png

Kartoshka

Transgenomika va to‘qimalar kulturasi laboratoriyasi 2012 - yilda tashkil etilgan bo‘lib, o‘tgan qisqa vaqt ichida kartoshkada (RNAi) texnologiyasini qo‘llab hosildorligi yuqori bo‘lgan navlar yaratildi.

kar uz2

RNAi texnologiyasi yordamida кartoshka navlarini olish

Kartoshkada (Solanum tuberosum L.) RNK interferentsiyasi texnologiyasini qo‘llash orqali, PHYB (qizil nur reseptori) genini transformatsiya qilinib qator agronomik hususiyatlari (hosildorlik,  ertapisharlik kabilar)ni yaxshilab qisqa muddatlarda yangi biotexnologik navlar yaratildi. Ob'ekt sifatida Sarnav, Dezire, Atlant navlaridan foydalanildi. Olingan  biotexnologik kartoshka navlari nazoratga nisbatdan tuganaklarnig yirikligi, soni, ildiz sistemasini yaxshi rivojlanganligi bilan farq qildi. Hosildorlik koʼrsatkichlari esa gen-nokaut kartoshka navlarida nazoratga nisbatan 26,6 % yuqori boʼldi.