GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI

                  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

                 

 

flag.png

Home » Doktorantura

Doktorantura

 

required-documents

   

                       2021-2023 yillar uchun tayanch doktoranturaga qabul qilingan nomzodar

2021-2023 yillar uchun tayanch doktoranturaga qabul qilingan nomzodar  

                     2021 yil uchun stajyor-tadqiqotchilar institutiga qabul qilingan nomzodar

2021 yil uchun stajyor-tadqiqotchilar institutiga qabul qilingan nomzodar

                       2020-2022 yillar uchun tayanch doktoranturaga qabul qilingan nomzodla

2020-2022 янгилага варяти

 

 

 

2020 yil uchun stajyor-tadqiqotchilar institutiga qabul qilingan nomzodlar
 

2020 yil uchun stajyor-tadqiqotchilar institutiga qabul qilingan nomzodar


 

 

 

 

 

 


                         2019-2021 yillar uchun tayanch doktoranturaga qabul qilingan nomzodlar

2019-2021 yillar uchun tayanch doktoranturaga qabul qilingan nomzodar

                                 
 2018-2020 yillar uchun tayanch doktoranturaga qabul qilingan nomzodlar
 

2018-2020 yillar uchun tayanch doktoranturaga qabul qilingan nomzodar

             
 2018-2020 yillar uchun mustaqil tadqiqotchilikka (PhD) qabul qilingan nomzodlar
 

2018-2020 yillar uchun mustaqil tadqiqotchilikka (PhD) qabul qilingan nomzodar

                         
   2017-2019 yillar uchun doktoranturaga qabul qilingan nomzodlar

 

2017-2019 yillar uchun doktoranturaga qabul qilingan nomzodar

           
  2017-2019 yillar uchun mustaqil tadqiqotchilikka (DSc) qabul qilingan nomzodlar
 

2017-2019 yillar uchun mustaqil tadqiqotchilikka (DSc) qabul qilingan nomzodar

                 
2016-2018 yillar uchun tayanch doktoranturaga qabul qilingan nomzodlar

 

2016-2018 yillar uchun tayanch doktoranturaga qabul qilingan nomzodar

           
2016-2018 yillar uchun mustaqil tadqiqotchilikka (PhD) qabul qilingan nomzodar

 

2016-2018 yillar uchun mustaqil tadqiqotchilikka (PhD) qabul qilingan nomzodar

                           
2015-2017 yillar uchun doktoranturaga qabul qilingan nomzodlar

 

2015-2017 yillar uchun doktoranturaga qabul qilingan nomzodar

       
   
 2015-2017 yillar uchun mustaqil tadqiqotchilikka (DSc) qabul qilingan nomzodlar
 

2015-2017 yillar uchun mustaqil tadqiqotchilikka (DSc) qabul qilingan nomzodar

                        
2014-2016 yillar uchun doktoranturaga qabul qilingan nomzodlar

 

2014-2016 yillar uchun doktoranturaga qabul qilingan nomzodar