GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI

                  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

                 

 

flag.png

Ilmiy xodimlar

__________________________________________________________________________________________________

IMG_5716   

Ubaydullayeva Xurshida Abdullayevna
Biologiya fanlari doktori
Laboratoriya mudiri
E-mail: kh.ubaydullayeva@genomics.uz

___________________________________________________________________________________________________

IMG_5662  Babadjanova Feruza Ikramovna
 Kichik ilmiy xodim
 E-mail: f.babadjanova@genomics.uz

___________________________________________________________________________________________________

                                            photo5341769036876328002                                   

 Abdullaev Sadulla Abdullaevich
 Kichik ilmiy xodim
 E-mail: sadullaabdullaevich@mail.ru

 
 

___________________________________________________________________________________________________

                                            Sultanova Shaxnoza Axatillayevna stajyor-tadqiqotchi                                  

 Sultonova Shaxnoza Axatullaevna
 Stajyor-tadqiqotchi
 E-mail: shsultonova19@gmail.com  

 
 

___________________________________________________________________________________________________

photo5339523907146853477                                                         

 Bolkiev Abduvaxid Abdullaevich
 Stajyor-tadqiqotchi
 E-mail: abduvakhid.balkiev@mail.ru

 
 

___________________________________________________________________________________________________

 
111                                                       

 Axmadalieva Maxzuna
 Shovkat qizi
 Laborant
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________

 
                      Xasanova Munojat Ibodullayevna Laborant                                                       

 Xasanova Munojat
 Ibodullayvna
 Laborant
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________

   Djurayeva Lobar Yaqubjanovna Laborant                                                       

 Djurayeva Lobar
 Yaqubjonova
 Laborant
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________

                                                       Gapirova Zaynabjon Obidjon qizi Laborant                      

 Gapirova Zaynabjon
 Obidjon kizi
 Laborant
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________

                                                       Даулетназарова Замира Назаровна                        

 Dauletnazarova Zamira
 Nazarovna
 Laborant

 
 

___________________________________________________________________________________________________

                                                       Хуббимова Фарида Эркиновна.                       

 Xubbimova Farida
 Erkinovna
 Laborant

 
 

___________________________________________________________________________________________________

                                                       Абдуманапова Гавхар Агабековна                       

 Abdumanapova Gavxar   Agabekovna
 Laborant

 
 

___________________________________________________________________________________________________