Заказать
Ushbu qator to’ldirilishi shart
Ваше имя:*
Ushbu qator to’ldirilishi shart
Телефон:*
Ushbu qator to’ldirilishi shart
Галочка*
Скрытое поле:
Спасибо! Форма отправлена
Home/Tadqiqotlar/Mahalliy loyihalar

Mahalliy loyihalar

Amaliy loyihalar: (2020-2021 yy.).

1. FA-BV-2019-6 - “Porloq g'o'za navlariga biostimulyatorlar, bioo'g'itlar va himoya vositalari orqali personallashtirilgan qishloq xo'jaligini qo'llash” (2020-2021 yy.). Loyiha rahbari - Kamburova

2. V.S. FZ-2019051016 - «Mahalliy anor (Punica granatum L.) navlarining in vitro mikroklonal ko'paytirish texnologiyasini yaratish» (2020-2021 yy.). Loyiha rahbari - Ubaydullaeva X.A.

3. F3-201912999 - “Respublikadagi eskirgan tokzorlarning qisqa muddatda yangilash uchun tokzordagi sara uzum tuplarining in vitro ko'paytirish va onalik ko'chatlarini yaratish” (2020-2021 yy.). Loyiha rahbari - Darmanov M.M

Amaliy loyihalar: (2018-2019 yy.).

1. ФА-Ф-ҚХ-2018-392- “Ғўзанинг фузариоз вилт (Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum) касаллигига чидамли биотехнологик линиялар яратиш”. Лойиҳа раҳбари - б.ф.д. Буриев З.Т.

2. ФА-А-ҚХ-2018-393. «Порлоқ сериясидаги ғўзанинг канамицинга чидамлилик генидан холи бўлган ген-нокаут популяцияларини яратиш». Лойиҳа раҳбари - б.ф.н. Имамходжаева А.С.

3. ФА-А-ҚХ-2018-394 «Ўзбекистон ампелографик коллекциясидан олинган ток ўсимлиги навларини генетик паспортлаш ва инвентаризациялаш». Лойиҳа раҳбари - б.ф.д. Салахутдинов И.Б.

4. ФА-А-ҚХ-2018-395. «“Геном селекцияси” усулидан фойдаланиб ғўзанинг маҳаллий навларига тола сифати, вилт касалликлари ҳамда ғўзанинг асосий сўрувчи зараркунандаларига чидамлилик генларини киритиш асосида ғўзанинг бошланғич селекцион материаллари ҳам линияларини яратиш» Лойиҳа раҳбари - б.ф.д. Кушанова Ф.Н.

5. А-ФА-БВ-2019-6. «Порлоқ ғўза навларига биостимуляторлар, биоўғитлар ва ҳимоя воситалари орқали персоналлаштирилган қишлоқ хўжалигини қўллаш ». Лойиҳа илмий раҳбари - б.ф.н.В.С. Камбурова.

6. ФЗ-2019051016. «Маҳаллий анор (Punica granatum L.) навларини in vitro микроклонал кўпайтириш технологиясини яратиш». Лойиҳа раҳбари - б.ф.д. Убайдуллаева Х.А.

Fundamental loyihalar: (2017-2020 yy.).

1. FA-F-5-021. “Gen-nokaut g‘o‘za navlarini transkriptom va mikroRNK profillarini keyingi avlod sikvenslash texnologiyasini RNAseq usulubi yordamida tadqiq qilish” (2017-2020 yy.). Loyiha rahbari - Abduraxmonov I.Yu., b.f.d., prof.

2. FA-F-5-025. “ G‘o‘zaning gen-nokaut navlari proteomi va metabolomini tadqiq qilish” (2017-2020 yy.). Loyiha rahbari - Kamburova V.S., b.f.n.

3. VA-FA-F-5-020. “G‘o‘za va bug‘doy UAK-populyatsiyalarida QTL lokuslarini genetik kartalashtirish va ularning o‘zgaruvchanlik qonuniyatlarini aniqlash” (2017-2020 yy.).Loyiha rahbari - Kushanov F.N., b.f.n.

4. FA-F-5-024. “G‘o‘zaning MIC-3 genlari epigenetikasi va ildiz-spetsefik bo‘lgan promotorlarini tavsiflash” (2017-2020 yy.). Loyiha rahbari - Buriyev Z.T., b.f.d.

 

 

 

Ish vaqti:
Dushanba-Juma 9:00 -18:00
O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko’chasi 2-uy
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Рейтинг@Mail.ru счетчик посещений
Связаться с нами
Ushbu qator to’ldirilishi shart
Ваше имя:*
Ushbu qator to’ldirilishi shart
Телефон:*
Ushbu qator to’ldirilishi shart
Галочка*
Скрытое поле:
Спасибо! Форма отправлена