GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI

                  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

                 

 

flag.png

Bug'doy

Transgenomika va to‘qimalar kulturasi laboratoriyasi 2012 - yilda tashkil etilgan bo‘lib, o‘tgan qisqa vaqt ichida ilk bor bug’doyda (RNAi) texnologiyasini qo‘llab hosildorligi yuqori bo‘lgan navlar yaratildi.

uzb bug 2

Yangi biotexnologik nav yaratish

Ana'naviy bug‘doy  seleksiyasida gibrid avlodlarda qimmatli xo‘jalik belgilarini o‘tish foizi kamligi, yangi navlar  seleksiya qilishda faqatgina morfologik belgilarga asoslanganligi, yangi istiqbolli navlar xilma xilligini boyitishda juda uzoq  vaqt talab etadi. Ushbu muammolarni yechish maqsadida markazda, istiqbolli “Bardosh”, «Ok marvarid», «Sangzar-8» va «Bob white» (Triticum aestivum L.) navini qisqa davrda  agronomik ko‘rsatkichlarini yaxshilash maqsadida, yangi biotexnologik uslublardan foydalanildi. Buning uchun PHYA1 geni o‘rganilib, transformasiya uchun maxsus konstruksiya ishlab chiqildi. Olingan T1 RNAi avlodlarini  fenotipik o‘zgarishlari kuzatildi. Bug‘doy PHYA1 geni faolligi pasayishi natijasida boshqa fitoxrom genlari faoliyati oshdi. Buning natijasida ildiz tizimi uzaygan  erta gullaydigan, doni yiriklashgan va parametrlari ijobiy tomonga o‘zgargan bug’doyninig yangi biotehnologik navi yaratildi.