GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI

                  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

                 

 

flag.png

Baraka

Baraka g'o'za navi - L-N1 g'o'za liniyasidagi tolaning uzunligi va pishiqligi belgilariga aloqador lokuslarni Markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasi asosida, DNK markerlari (BNL1604 va BNL1122) yordamida mahalliy An-Bayaut-2 g'o'za naviga introgressiya qilish orqali yaratilgan.

Baraka navi xususiyatlari

Baraka xususiyati